Rabu, 8 Februari 2012

Tugasan Unit PPISMP S1 (GSTT) PJK (SK)

Sila baca tajuk fungsi bahasa Melayu, iaitu;

1. Fungsi Bahasa Ilmu
2. Fungsi Bahasa Pengantar

Jumpa waktu kuliah nanti.

Dr. Khairuddin Mohamad