Rabu, 8 Februari 2012

Tugasan Unit PPISMP (PRA SEKOLAH)

Sila baca tajuk halangan komunikasi dan dapat maklumat lanjut tentang tiga halangan tersebut.

1. Penyampai
2. Penerima
3. Persekitaran

Jumpa waktu kuliah nanti.

Dr. Khairuddin