Isnin, 21 November 2011

WAJ3115 - Kedudukan BM dalam Perlembagaan

Perjuangan untuk memartabatkan bahasa Melayu telah bermula sejak negara mencapai kemerdekaan lagi. Dalam tempoh tersebut pelbagai halangan dan rintangan terpaksa dilalui sehinggalah bahasa Melayu berjaya dinobatkan sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara melalui peruntutan perlembagaan. Sebagai generasi yang lahir selepas merdeka ramai dalam kalangan kita tidak mengetahui sejarah kedewasaan bahasa Melayu yang penuh dengan rintangan dan cabaran ini.
Menurut Juriah Long (2002), Perjanjian Pangkor pada tahun 1874 adalah titik permulaan berpindahnya kuasa pentadbiran Negeri-negeri Melayu daripada Raja-raja Melayu ke tangan pihak pentadbir Inggeris. Dasar kolonial Inggeris jugalah yang telah menukar pola demografi dan lanskap kependudukan di Tanah Melayu daripada wilayah yang dihuni oleh rumpun Melayu sahaja kepada wilayah yang didiami oleh pelbagai kaum, khususnnya imigran dari negeri China dan India yang membawa bersama-sama bahasa, agama dan kebudayaan mereka. Keadaan ini membawa kepada terbentuknya masyarakat majmuk yang mempunyai keunikannya tersendiri. Seterusnya melalui kuasa eksekutifnya, pentadbiran kolonial ini telah meletakkan bahasa Inggeris sebagai bahasa utama dalam bidang pendidikan dan urusan pentadbiran di Negeri-negeri Melayu. Bahasa Melayu terhad penggunaannya sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah rendah Melayu dan beberapa buah maktab perguruan (kini dikenali Institut Pendidikan Guru). Bahasa Melayu juga hanya digunakan sebagai bahasa perhubungan tidak rasmi dalam kalangan penduduk di negara ini. Namun ia tetap kekal sebagai bahasa perdagangan di sektor informal.
Manakala Asmah Hj. Omar (2002) pula berpendapat dalam sejarah kewujudan bahasa Melayu sebenarnya tidak mengalami persaingan pada awalnya sehinggalah datangnya bahasa Inggeris. Sungguhpun sebelum kedatangan orang Inggeris, Melaka sudah dijajah oleh bangsa Portugis dan Belanda, tetapi bahasa Portugis dan bahasa Belanda tidak tersebar secara meluas dalam masyarakat Semenanjung Tanah Melayu. Lain halnya dengan bahasa Inggeris yang memperlihatkan penyebaran yang meluas melalui sistem persekolahan, pentadbiran-pentadbiran dan pergaulan antara individu, antara kaum dan juga dalam kaum.
Kemerosotan bahasa Melayu tidaklah kekal lama. Pada awal abad kedua puluh, semangat kebangsaan bergema dan orang-orang Melayu mula mengorak langkah untuk memperjuangkan bahasa ibunda mereka. Nik Safiah Karim et al. (1994) menjelaskan bahawa pelbagai pihak seperti wartawan, sasterawan, budayawan, guru-guru Melayu, dan ahli politik berganding bahu memperjuangkan cita-cita murni ini. Akhbar dan majalah menjadi saluran utama untuk melaung-laungkan hasrat ini. Pertubuhan-pertubuhan bahasa dan sastera muncul seperti cendawan, masing-masing ghairah menyuarakan semangat baharu sama ada secara langsung atau tidak langsung. Perjuangan bahasa Melayu digerakkan serentak dengan perjuangan politik membebaskan tanah air daripada belenggu penjajahan. Bermula dari tarikh tersebut pelbagai usaha telah dijalankan untuk menjadikan cita-cita tersebut sebagai satu kenyataan. Akhirnya kejayaan tercapai dengan termaktubnya Artikel 152 dalam Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang menyebut bahawa ”Bahasa kebangsaan negara ini adalah Bahasa Melayu ...”
Dengan perakuan di atas, maka bermulalah era baharu bagi bahasa Melayu yang pada satu ketika dahulu pernah melalui zaman kegemilangannya dan menjadi lingua franca bagi seluruh daerah kepulauan Melayu. Menjadi bahasa kebangsaan negara baharu yang berdaulat, bahasa Melayu terpaksa mengalas beban tugas baharu iaitu sebagai bahasa rasmi negara, bahasa pentadbiran, bahasa perhubungan umum, bahasa pengantar serta bahasa ilmiah di sekolah dan institusi pengajian tinggi. Semua tugas ini dipikul peringkat demi peringkat oleh bahasa Melayu sejak tahun 1957, ketika negara mencapai kemerdekaan.
Sebagai bahasa kebangsaan, bahasa Melayu bukan lagi menjadi bahasa orang-orang Melayu sahaja tetapi sebagai bahasa rasmi bagi seluruh rakyat negara ini. Ini bermakna kaum-kaum lain yang mengaku sebagai warga negara Malaysia yang sah adalah pemilik mutlak bahasa Melayu ini. Untuk melihat bahasa ini terus dinamik dan berkembang dengan pesatnya maka penutur atau pemilik bahasa itu sendiri yang perlu mengguna bahasa dan memartabatkan bahasa tersebut di persada dunia. Jaminan yang termaktub dalam perlembagaan tidak akan bermakna sekiranya para penutur bahasa Melayu itu sendiri berasa kurang yakin untuk menggunakannnya. Di bawah ini dijelaskan dengan terperinci fungsi-fungsi bahasa Melayu dalam pelbagai konteks untuk memudahkan pemahaman para pelajar.