Khamis, 2 Februari 2012

Penanda Wacana

Empat Fungsi Utama Penanda Wacana
Fungsi menunjukkan maksud:
a. Tambahan
b. Sebaliknya
c. Sebab; dan
d. ketika.
(a) Penanda Wacana untuk Menunjukkan Maksud Tambahan
Antara penanda wacana yang membawa maksud tambahan ialah:
(i) Ini bererti;
(ii) Sejajar dengan ini;
(iii) Pendek kata;
(iv) Justeru; dan
(v) Sebagai tambahan.
(b) Penanda Wacana untuk Menunjukkan Maksud Sebaliknya
Antara penanda wacana yang menunjukkan maksud sebaliknya ialah:
(i) Sungguhpun;
(ii) Berbanding dengan;
(iii) Dalam masa yang sama;
(iv) Sebaliknya; dan
(v) Walau bagaimana sekalipun.
(c) Penanda Wacana untuk Menunjukkan Sebab
Antara penanda wacana bagi menunjukkan sebab ialah:
(i) Berdasarkan;
(ii) Berpegang pada;
(iii) Sekiranya begitu;
(iv) Akibatnya; dan
(v) Kesudahannya.
(d) Penanda Wacana yang Menunjukkan Maksud Ketika
Antara penanda wacana yang menunjukkan maksud ketika ialah:
(i) Merujuk;
(ii) Berbalik kepada;
(iii) Akhirnya;
(iv) Sementara itu; dan
(v) Sejenak kemudian.