Rabu, 15 September 2010

Nota Literasi BM - Kesediaan Membaca2.3 Kesediaan Membaca

Kesediaan membaca murid-murid berkait secara langsung dengan pendidikan literasi. Kesediaan membaca bermaksud kemampuan seseorang murid untuk membaca adalah merujuk kepada kesediaan mereka untuk menerima pengajaran dan pembelajaran dari segi mental, emosi dan fizikal. Ini melibatkan pelbagai aktiviti sebelum sesuatu peringkat bacaan dimulakan, termasuklah proses mendirikan asas, mengukuhkan asas mahupun peringkat-peringkat lain yang lebih tinggi. Umumnya bagi seorang murid yang tidak pernah didedahkan dengan apa jua aktiviti bacaan, bermakna kesediaan membaca yang akan dilalui mereka merangkumi kebolehan fizikal, emosi dan mentalnya.
Dari segi fizikalnya, kemampuan kanak-kanak boleh dilihat dari tiga sudut, iaitu keupayaan alat-alat sebutannya (artikulasi) menghasilkan bunyi-bunyi yang akan diajarkan, keupayaan matanya mengecam bentuk dan keupayaan pendengarannya mengecam pelbagai bunyi-bunyi. Manakala dari segi emosi pula, kemampuan seseorang murid dapat dilihat dari dua aspek, iaitu minatnya terhadap bahan-bahan bacaan berkenaan. Ini termasuk kemampuan kanak-kanak boleh bermain dengan bahan bacaan, dapat membelek-belek bahan bacaan berkenaan, tertarik dengan bahan bacaan serta pengaruh rakan-rakan yang minat membaca. Kedua, minatnya untuk mendengar bahan bacaan terutama dalam bentuk cerita. Dari segi mental pula, kemampuan seorang kanak-kanak dapat dilihat dari dua aspek berikut, iaitu keupayaannya mengingat kembali maklumat yang didengar dan kebolehan mengeluarkan maklumat yang telah diketahuinya.
Faktor-faktor yang mempengaruhi kesediaan membaca seseorang kanak-kanak ialah keadaan fizikal, pengalaman dan persekitaran, emosi dan motivasi serta kecerdasan dan perkembangan kognitif. Dari segi fizikal, kemampuan kanak-kanak dilihat dari sudut keupayaan alat-alat sebutannya menghasilkan bunyi-bunyi yang diajarkan, keupayaan matanya mengecam bentuk dan keupayaan pendengarannya mengecam bunyi-bunyi. Dari segi emosi, kemampuan kanak-kanak dilihat dari segi minatnya terhadap bahan-bahan bacaan dan minatnya untuk mendengar bacaan terutamanya bahan cerita. Dari segi mental pula, kemampuan kanak-kanak dilihat dari segi keupayaannya mengingat apa yang telah diberitahu dan kebolehannya menyatakan semula apa jua yang telah diketahuinya.
Kesimpulannya, untuk membolehkan kanak-kanak menguasai peringkat kesediaan membaca ini, anda sebagai guru hendaklah membimbing kanak-kanak menguasai pelbagai kemahiran lain yang akan membantu mereka mencapai kemahiran membaca dengan lebih mudah. Kajian menunjukkan kanak-kanak bersedia membaca seawal umur empat tahun. Selain faktor fizikal, emosi dan mental, faktor persekitaran amat mempengaruhi kesediaan kanak-kanak membaca. Sebagai contoh, kanak-kanak yang terdedah dengan pelbagai jenis bahan bacaan sejak lahir, sentiasa melihat orang di sekeliling membaca dan ada pula orang yang membacakan buku cerita untuknya akan lebih cepat bersedia membaca berbanding dengan kanak-kanak seusianya yang tidak mendapat peluang yang sama.

2.4 Faktor yang Mempengaruhi Kesediaan Membaca

1 Keadaan fizikal
(a) Mata yang sempurna dan penglihatan yang baik.
(b) Telinga yang sempurna dan pendengaran yang jelas.
(c) Keadaan alat pertuturan yang sempurna.
(d) Dari segi jantina, kanak-kanak perempuan lebih cepat menguasai kemahiran
membaca.
(e) Kemampuan urat saraf dan otot yang sempurna terutama mata dan tangan.
(f) Pertumbuhan fizikal dan kesihatan secara yang sempurna.

2 Pengaruh pengalaman dan persekitaran
(a) Mempunyai pengalaman asas bacaan peringkat awal.
(b) Faktor persekitaran yang memberikan pelbagai motivasi.

3 Kecerdasan dan perkembangan kognitif
(a) Murid-murid dilahirkan dalam keadaan kecerdasan dan perkembangan kognitif
yang stabil dan sempurna.
(b) Proses perkembangan otak yang normal.

4 Daya diskriminasi (pengamatan)
Murid mempunyai pengamatan pendengaran dan penglihatan yang baik dan tidak
terganggu.

5 Penguasaan bahasa
Murid menguasai bahasa kerana bahasa merupakan alat berfikir dan melahirkan
kehendak, rasa dan cita rasa.