Rabu, 17 April 2013

Faktor yang Mempengaruhi Kesediaan Membaca

1 Keadaan fizikal (a) Mata yang sempurna dan penglihatan yang baik. (b) Telinga yang sempurna dan pendengaran yang jelas. (c) Keadaan alat pertuturan yang sempurna. (d) Dari segi jantina, kanak-kanak perempuan lebih cepat menguasai kemahiran membaca. (e) Kemampuan urat saraf dan otot yang sempurna terutama mata dan tangan. (f) Pertumbuhan fizikal dan kesihatan secara yang sempurna. 2 Pengaruh pengalaman dan persekitaran (a) Mempunyai pengalaman asas bacaan peringkat awal. (b) Faktor persekitaran yang memberikan pelbagai motivasi. 3 Kecerdasan dan perkembangan kognitif (a) Murid-murid dilahirkan dalam keadaan kecerdasan dan perkembangan kognitif yang stabil dan sempurna. (b) Proses perkembangan otak yang normal. 4 Daya diskriminasi (pengamatan) Murid mempunyai pengamatan pendengaran dan penglihatan yang baik dan tidak terganggu. 5 Penguasaan bahasa Murid menguasai bahasa kerana bahasa merupakan alat berfikir dan me¬lahirkan kehendak, rasa dan cita rasa.